Biomag® – vývoj a výroba přístrojů pro pulzní magnetoterapii.

Přístroje pro profesionály. Přístroje pro domácí péči.

Jsme tu pro vás již od roku 1991. Nyní nová generace 3D-e series.

Pomocí zařízení Biomag® 3D-e series můžeme podpořit zlepšení či udržení
dobrého zdravotního stavu při nejrůznějších potížích pohybového aparátu,
chronických onemocněních a stavech a různých poraněních. V rámci celkové terapie můžeme účinně napomáhat ke zlepšení zdravotního stavu u široké škály různých potíží, které jsou způsobené nedostatečným prokrvením, okysličením tkání nebo poruchami látkové výměny a metabolizmu.

TEST

Biomag Lumina 3D-e

zdravotnický prostředek

Biomag® Lumina 3D-e je elektronický přístroj, který se skládá z řídící jednotky umístěné v plastové krabici, na vrchní straně má informační displej. Ve spodní části má vstup pro napájecí konektor a 4 výstupy pro aplikátory.

Před prvním použitím přístroje se důkladně seznamte s návodem k použití!

Biomag® Lumina 3D-e je aktivní terapeutické zařízení
– zdravotnický prostředek určený k použití samostatně, nebo v kombinaci s ostatními zdravotnickými postupy a prostředky jako doplňková terapie v rámci celkového terapeutického záměru.

Účelem aplikací nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag® je využití jejich biologických efektů na tkáně tak, aby napomáhaly při tlumení některých projevů (symptomů) onemocnění. Jde především o bolest, otoky, spazmy, změny mikrocirkulace a dále o podporu hojení a tlumení dalších symptomů, které jsou těmito efekty ovlivnitelné.

K fyziologickým změnám ve tkáních dochází po aplikacích pulzní magnetoterapie Biomag® v důsledku tlumení bolesti a zejména navozené vazodilatace kapilár a prekapilár a z toho plynoucích následujících léčebných efektů:

 • protibolestivého – analgetického, zmírnění pocitu bolesti
 • hojivého – s podporou regenerace, protizánětlivých a protirevmatických účinků
 • protiotokového – protiedémového
 • myorelaxačního – uvolňujícího spazmy (křeče)
 • vazodilatačního – zejména zlepšení mikrocirkulace
 • metabolicko-detoxikačního – urychluje odbourávání škodlivin a metabolitů látkové výměny

Určeno pro použití na neporušenou pokožku přes ochrannou vrstvu, např. jednorázovou nebo jinou hygienickou podložku.

Při používání zařízení Biomag® Lumina 3D-e je třeba se řídit zejména Zásadami bezpečné obsluhy (str. 28) společně s Kontraindikacemi / Indikacemi (str. 5) a provozovat jej v souladu se stanovenými podmínkami prostředí.

Základní bezpečnostní informace jsou zobrazovány také na displeji přístroje.

Biomag Lumio 3D-e

zdravotnický prostředek

Biomag® Lumio 3D-e je elektronický přístroj, který se skládá z řídící jednotky umístěné v plastové krabici, na vrchní straně má informační displej.

Před prvním použitím přístroje se důkladně seznamte s návodem k použití!

Biomag® Lumio 3D-e je aktivní terapeutické zařízení – zdravotnický prostředek určený k použití samostatně, nebo v kombinaci s ostatními zdravotnickými postupy a prostředky jako doplňková terapie v rámci celkového terapeutického záměru.

Účelem aplikací nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag® je využití jejich biologických efektů na tkáně tak, aby napomáhaly při tlumení některých projevů (symptomů) onemocnění. Jde především o bolest, otoky, spazmy, změny mikrocirkulace a dále o podporu hojení a tlumení dalších symptomů, které jsou těmito efekty ovlivnitelné.

K fyziologickým změnám ve tkáních dochází po aplikacích pulzní magnetoterapie Biomag® v důsledku tlumení bolesti a zejména navozené vazodilatace kapilár
a prekapilár a z toho plynoucích následujících léčebných efektů:

 • protibolestivého – analgetického, zmírnění pocitu bolesti
 • hojivého – s podporou regenerace, protizánětlivých a protirevmatických účinků
 • protiotokového – protiedémového
 • myorelaxačního – uvolňujícího spazmy (křeče)
 • vazodilatačního – zejména zlepšení mikrocirkulace
 • metabolicko-detoxikačního – urychluje odbourávání škodlivin a metabolitů látkové výměny

Určeno pro použití na neporušenou pokožku přes ochrannou vrstvu, např. jednorázovou nebo jinou hygienickou podložku.

Při používání zařízení Biomag® Lumio 3D-e je třeba se řídit zejména Zásadami  bezpečné obsluhy (str. 23) společně s Kontraindikacemi / Indikacemi (str. 5) a provozovat jej v souladu se stanovenými podmínkami prostředí.

Základní bezpečnostní informace jsou zobrazovány také na displeji přístroje.

TEST

Protibolestivý efekt

PEMF díky elektromagnetické indukci, podmiňuje vznik proudu v nervových vláknech. Tento indukovaný proud způsobuje blokování průchodu bolestivých počitků z místa bolesti přes míchu až do mozkových center. V důsledku tohoto a některých dalších mechanizmů dochází k potlačení bolesti. Mezi tyto další mechanizmy patří zvýšená tvorba endorfinů, potlačení zánětu a otoku. Dále se také uplatní myorelaxační  mechanismus neboli uvolňování svalového tonu (napětí).

Zvýšené vyplavování endorfinů a regulace přesunu kalciových iontů přes buněčnou membránu se také podílí na vazodilataci, analgetickému efektu a zklidnění.

Po aplikacích PEMF byla prokázána zvýšená aktivita laktát-dehydrogenázy v exponovaném svalstvu. Laktát-dehydrogenáza podmiňuje odbourávání kyseliny mléčné, která provokuje nervové receptory a způsobuje bolest.

Hojivý efekt

Hojivý a regenerační efekt PEMF na kosti a měkké tkáně je vysvětlován nespecifickým podrážděním cytoplazmatické (buněčné) membrány. Na této membráně dochází k aktivaci metabolického řetězce, jehož klíčovým bodem je změna poměru cAMP a cGMP, tedy změna poměru mezi cyklickým adenosinmonofosfátem a cyklickým guanosinmonofosfátem.

V případě využití regeneračního efektu u kostí vedou aplikace ke zvýšení osteoklastů a k následnému nastartování procesu obnovy kostní tkáně. PEMF výrazně zrychluje hojení, aktivuje tvorbu nové tkáně, zvápnění a vede ke zvýšení citlivosti na parathormon, který mimo jiné pomáhá kontrolovat hladinu vápníku v těle.

Lepší prokrvení tkáně a větší saturace kyslíkem napomáhá k rychlejšímu ústupu zánětů ve všech tkáních a dochází zároveň k potencování účinku případné antibiotické léčby.

Významně se urychluje i hojení poškozených periferních nervů a dochází k urychlení regenerace neurofibril (vláknech v neuronech) a k urychlení růstu centrálních axonů (vlákna vycházející z buněk).

TEST

Protiotokový efekt

Otok je způsoben poruchou krevního oběhu na úrovni krevních kapilár s následným hromaděním tekutiny mezi buňkami.

Aplikace PEMF mají za cíl působit proti hlavním příčinám otoků, tedy proti zvýšenému krevnímu tlaku ve vlásečnicích (nejmenších krevních cév v těle), proti poruchám odtoku tekutin z tkáně a také proti případnému zvýšení propustnosti stěn vlásečnic.

Důležitou roli u protiotokového efektu PEMF hraje zlepšená perfuze, tedy lepší průtok tkáněmi.

Zrychlení látkové výměny po aplikaci pulzní magnetoterapie umožní rychlejší vstřebávání otoků a v dané oblasti zároveň dochází k výraznému protizánětlivému a protibolestivému působení.

Myorelaxační efekt

Působením PEMF se urychluje odplavování kyselých metabolitů, které způsobují bolestivé dráždění ve svalech a v místech chronických zánětů.

Odplavování těchto metabolitů je dáno zlepšenou perfuzí (průtok tkáněmi) a zvýšenou aktivitou laktát-dehydrogenázy, která podmiňuje odbourávání kyseliny mléčné.

Vlivem aplikací PEMF se výrazně zmenšuje svalový spazmus (křeče). Dále terapie snižuje radikulární (kořenové) dráždění, které často způsobuje brnění a pulzující či pálivou bolest.

Tím, že PEMF potlačuje bolesti, dochází k úpravě reflexních změn organizmu. Úpravou těchto reflexů organizmu povolují svalové spazmy neboli kontraktury a křeče. Výsledkem tohoto uvolnění je další tlumení bolesti.

Aplikace PEMF tedy vede k uvolnění kosterního svalstva a zlepšení hybnosti. Toto zlepšení hybnosti umožní další rozšíření terapie například v podobně snazšího rehabilitačního cvičení.

TEST

Vazodilatační efekt

PEMF s vhodně nastavenými parametry působí proti takzvanému penízkovatění neboli shlukování erytrocytů, které přenáší kyslík v krvi. Výsledným účinkem je opětovné rozptylování jednotlivých erytrocytů a tím se zvětšuje plocha schopná vázat kyslík. Krev, která prošla vhodným pulzním magnetickým polem, tak vykazuje schopnost lépe se okysličovat a přenášet kyslík do tkání.

Při působení PEMF dochází k aktivaci parasympatiku a k refluxu Ca2+ iontů, což vede k povolení svaloviny cév (zejména prekapilárních svěračů) a k následné vazodilataci.

Aplikace NPMP ovlivňuje polarizaci červených krvinek kladným nábojem. Polarizace krvinek působí na svalový tonus jemných cév, tepének a vlásečnic (kapilár). Dochází tak k rozšíření tohoto krevního řečiště (vazodilataci a zlepšení  mikrocirkulace) a tím k dokonalejšímu zásobení tkání okysličenou krví a živinami. Zlepšená mikrocirkulace přispívá i k rychlejšímu odvodu toxických látek a metabolitů z tkání.

PEMF dále významně zvyšuje parciální tlak kyslíku a ovlivňuje plasticitu neboli pružnost krvinek. Pružnější krvinky pak mohou lépe procházet krevním řečištěm. Při dlouhodobých aplikacích této metody navíc dochází také neovaskularizaci, tedy k rychlejší tvorbě nových cévek.

Vlivem aplikací pulzního magnetického pole se zároveň snižuje riziko tvorby krevních sraženin (trombů).

Metabolicko – detoxikační efekt

PEMF rovnoměrně prostupuje lidskou tkání a může tak působit, jako jedna z mála metod, také v místě vnitřních zánětů.

Tam, kde je PEMF aplikována, působí na každou buňku a indukuje v ní slabé elektrické proudy. Díky této indukci elektrických proudů, dochází ke změnám povrchových potenciálů buněk. Základem každého detoxikačního procesu je právě lepší zásobení živinami a lepší odvádění metabolických zplodin z tkání.

Hlavní detoxikační orgán v těle jsou játra, a proto se doporučuje při aplikacích PEMF zaměřit právě na ně. Činnost jater podporuje také dostatečná hydratace a k tomu lze využít tekutin, u kterých proběhla takzvaná magnetizace. Jedná se o proces, kdy působením PEMF na vodu dochází ke změnám struktury vody. Tato voda má mimo jiné lepší schopnost vázat na sebe molekuly kyslíku a je měkčí, a tak lépe rozpouští a odvádí odpadní látky a další metabolity.

TEST

Fotogalerie

Zákazník

Zanechte kontakt našemu specialistovi

 • ✓ Poskytne veškeré informace, které Vás zajímají
 • ✓ Posoudí Vaše zdravotní potíže
 • ✓ Pomůže s výběrem nejvhodnějšího přístroje
 • Umožní vyzkoušení a případně pro Vás zajistí objednání přístroje